HARLEY OWNERS GROUP TROJA CHAPTER
Historie klubuAkceVzkazyRoute 66Route66USA 06USA 06MOSKVA 07MOSKVA 07Kontakt

Naše motorkářské zkušenosti z cesty po ROUTE 66

1) Vyplatila se na cestu GPS. Usnadnila nám zejména průjezdy velkými městy a snadnější cestování. Používali jsme motocyklovou GPSMAP 60C/CS od firmy Garmin. Pro tuto cestu po ROUTE 66 je však nutno poznamenat, že tato není v normálních mapách USA, ale pouze v mapách vydaných k ROUTE 66 a nejde tedy zadat z místa A do místa B. Respektive lze, ale nepojedete po ROUTE 66. Takže to tedy znamená každou etapu večer naprogramovat dle map jenom k ROUTE 66 na druhý den, nebo si dopředu připravit celou cestu. Pro nás to bylo jednoduché. Karel se večer schoval se Sylvou a připravil druhý den. Za to jim dík.

2) Pojištění na cestu po USA. V České republice jsme nenašli žádnou pojišťovnu, která by dokázala zařídit povinné ručení a pojištění odpovědnosti za škodu na cestu po USA. Všichni jsme pátrali jak jsme mohli jak to zařídit. Nakonec Nikola zjistil, že jediná pojišťovna je schopna pro cizince na cestu po USA toto zabazpečit. Použili jsme ji skoro všichni a vše bylo bez problému. Výhodou je to, že veškeré "papírování" spojené s pojištěním je po internetu. Zde jsou stránky pojišťovny: www. motorcycleexpress.com Vše spojené s pojištěním motorky a odpovědnosti za škodu na 21 dní přišlo na cca 410 USD.

3) Počet motocyklů tak jak jsme jeli mi je dle našeho názoru limitní (17 motorek) a více by se asi nedalo zvládnou, enbo vše dělat jiným způsobem tj. vyjet z místa a určit v kterém místě se sejdeme. To nebyl náš cíl. Cílem bylo jet společně a cestu si užít jako parta lidí. Tento cíl se nám podařilo zvládnout a fantastické na tom je to, že nedošlo k žádné "ponorce" a celou cestu byla obrovská pohoda. jelo se způsobem jednoho velení a dobrovolnému podřízení Road Capptainovi. Tato věc se obdivuhodně podařila, což jak víme není vždy tak docela běžné.

4) Při tak velkém počtu lidí a délce trasy bylo vhodné a dá se říct i správné, že jsme měli s sebou mechanika. Neměl sice tolik práce, resp. skoro žádnou mimo prací spojených s dokupováním věcí, řešením omylem natankovaného dieslu a podobných prkotin, ale nakonec musel jet na motorce zraněného Boďi, protože jinak by jsme ji neměla jak dostat do LA.

5) Počet kilometrů na jednotlivé etapy byl vyvážený. Asi by nemělo cenu jet více za den než se jelo. Tímto způsobem jsme viděli vše zajímavé co bylo po cestě a na zajímavá místa jsme také mimo trasu měli čas zajet. Mimo to je třeba vidět, že ROUTE 66 je kroutící se, zvedajícící a klesající okreska po níž najetí kilometrů nejde nikdy tak jako po dálnici. Ale cesta se neuskutečnila pro hltání kilometrů, ale pro požitek z jízdy a splnění klukovského snu.

6) Nás celkově bylo 27. Pro tento počet lidí je třeba zajistit většinou ubytování dopředu. Stačí přes internet a vždy den dopředu. Tímto způsobem jsme měli po celou dobu velmi dobré ceny a pro zajímavost veškeré ubytování po celou cestu se vešlo do částky 30 tis. CZK na jednoho. Pokud by jela skupina několika osob tak ubytování není třeba ani dopředu zajišťovat.

7) Odjížděli jsme z Prahy 26.9.2004. Celá cesta byla na motorku z hlediska počasí velmi dobrá. Zažili jsme vše co k motorce patří. Vyplatilo by se posunout termín cesty o týden, maximálně dva týdny dopředu. Bylo by víc tepla. Z druhé strany je třeba vidět, že v USA jsou ceny hotelů do 15. září značně vyšší.

8) Letenky za dobré ceny nám zajistila Studentagency (www.studentagency.cz). Dokázala i reagovat při přípravě na změnu termínů a naše vzájemná spolupráce byla velmi příjemná.

9) Dopravu do USA jsme pro motorky zvolili letecky. Ne zrovna laciné, ale pokud by si člověk motorku v USA půjčil, tak na jeden den vyjde na 165 USD. Takže to v podstatě vyšlo na stejné peníze. Dopravu včetně pojištění dopravy a celních náležitostí nám zajišťovala společnost SETTO, spol. s r.o.

V poslednim vydani mesicniku System Logistiky, vydano 17.12.2004, na str. 38 v rubrice logistická praxe napsal Ladislav D. Břeň následující článek


Přepravu strojů Harley Davidson do USA

PŘÍKLAD Z PRAXE - DOPRAVA

Máme patnáct motorek Harley Davidson, chceme jet v září po americké Route 66, zařiďte to. Asi tak znělo zadání přepravy, kterou si objednal motorkářský klub Troja Chapter Czech Republic u logistické společnosti Setto spedition. Motocykly doslova letěly do USA.

Setto spedition je známým partnerem v logistice a spedici, představíme tedy blíže jen druhý subjekt. Jde o občanské sdružení, resp. klub majitelů motorek Harley Davidson, jenž působí v Hradci Králové a který se stal součástí světového klubu Harley Owner's Group.

Někteří členové tohoto klubu se rozhodli, že při letošním výročí projedou legendární silnici Route 66, která vede z Chicaga do Los Angeles a jež představuje pro každého motorkáře symbol a společně sdílený sen zakusit celou trasu na vlastní kůži. Trasa měří 4000 kilometrů a vydalo se na ni sedmadvacet lidí z klubu Troja Chapter Czech Republic na celkem patnácti motocyklech.

Pro Setto spedition vše začalo v momentu, kdy ji oslovila firma Student Agency, se kterou dlouhodobě spolupracují většinou na přepravě nadváhy, zda by dokázali odvézt zmiňovaných patnáct motocyklů na čas na jedno místo do Spojených států. V té době mělo Setto spedition zkušenost pouze s přepravou jednoho lehčího motocyklu typu Enduro do Austrálie, nicméně zakázku přijalo za předpokladu, že vše bude řešeno letecky. "Námořní dopravu sice umíme, ale jsme specialisté na leteckou. Porovnání cen hovoří nekompromisně pro námořní dopravu, letecká je zhruba o 100 % dražší, ale délka transportu je jednoznačným plus pro letadlo," říká Vít Boudník, airfreight manager společnosti Setto spedition. První debaty o cenách se děly na přelomu dubna a května. Ceny za přepravu stále kolísaly, takže k dohodě finálních podmínek došlo až v srpnu letošního roku, tedy zhruba měsíc před odletem motorek.

Klíčovým předpokladem úspěšného transportu byla příprava motocyklů na cestu. Podle Víta Boudníka částečně vycházeli z technologie, kterou používá společnost Jawa. Na poslední chvíli však bylo třeba učinit některé kompromisy. Jelikož dřevo musí být pro tento typ přepravy do Spojených států fumigované, byly nakonec použity OSB desky, což sice mírně prodražilo balení, ale zároveň poskytlo ideální ochranu.

Důkladná příprava se vyplatila

Protože firma Setto spedition dosud neřešila tento typ zakázky, a neměla tedy ani s jejím balením výraznější zkušenosti, zvolila nakonec důkladnější přípravu, než se ukázalo jako potřebné. Toto tvrzení umožnilo srovnání způsobu zabalení motocyklů, které při návratu motorkářů učinil obchodní partner ve Spojených státech. "Jednak jsme použili OSB desky, což oni řešili dřevem. Protože jsme se chtěli dostat na co nejmenší rozměry kvůli výši ceny, připravili jsme motorky na cestu tak, aby byly natočené s povolenými řídítky, zkrátka jsme minimalizovali požadavky na přepravní plochu. Všechny části motorky, které přesahovaly profil stroje, jsme opatřili fólií a poté fóliovali také celou paletu. Takže k motorce byl prakticky znemožněn přístup. Na cestu zpět ale byly stroje připraveny o poznání jednodušeji," konstatuje Vít Boudník. Balení v České republice zajistila externě firma JHP interiéry, která se specializuje na práci se dřevem.

Nebezpečná zásilka

Zásadní při cestě motocyklů do Spojených států bylo zjištění a splnění všech podmínek, které souvisí s leteckou přepravou zásilky, která byla označena jako nebezpečná (stupeň 9). Základem bylo odpojení baterií, zaizolování konektorů a vypuštění benzinu. Velmi zásadní záležitost se týkala odbavení ve Spojených státech a podmínek provozu na tamějších komunikacích. "U nás to můžete vyvézt a dovézt bez zvláštních průtahů. Při dovozu byla důležitá shoda čísel VIN kvůli kontrole, zda jsme dovezli stejné motorky, které byly před časem exportovány. Podobně tomu je i ve Spojených státech, kde ale navíc musíte zajistit povolení k provozu. Dopředu bylo třeba zajistit vše jako plné moci, opisy technických průkazů, prohlášení o shodě motocyklů s legislativou Spojených států apod.," připomíná Vít Boudník.

Nakonec se letecká přeprava obešla bez sebemenších obtíží. Kamion odvezl zásilku do Paříže a odtud putovala letecky na křídlech společnosti Air France do Chicaga. Přestože tato destinace patří k velmi exponovaným, nedošlo k žádnému významnému zdržení. Cesta strojů tam i zpět trvala dohromady sedm dní včetně jejich oživení v cílových destinacích. "Většina motocyklů byla na místě ještě dříve, ale celá zakázka byla kompletní po oněch sedmi dnech," potvrzuje Vít Boudník.

Setto spedition dopravila motorky na stanovené místo zhruba s třídenním předstihem. Tato časová rezerva byla záměrná, aby nedošlo k tomu, že by celá skupina nemohla vyjet pohromadě. Motorky byly předány do skladu SETTO spedition v Kněževsi 10. září a v sobotu 25. září byly kompletně připraveny na chicagském letišti. Motorkáři byli ubytovaní v hotelu nedaleko letiště, a proto si mohli své stroje vyzvednout okamžitě poté, co byly odbaveny a oživeny. V obou případech (tedy na cestě tam i zpět) přepravci deponovali motocykly poblíž terminálů v cílových destinacích. Bylo by poměrně logisticky náročné zajišťovat alespoň na americké straně přepravu do jiných míst a následné uskladnění strojů před vyzvednutím zadavatelem zakázky.

Z hlediska administrativního disponoval každý stroj svými vlastními průvodními materiály za účelem snazšího odbavení ve Spojených státech. Každý motocykl byl pojištěn v průběhu přepravy. Průměrná hodnota strojů se pohybovala kolem 750 tisíc korun, pojištění za cestu tam i zpět činilo zhruba 70 tisíc korun. Pojištění pro provoz ve Spojených státech si skupina zajišťovala sama. Kromě drobného poškození plastu na jedné motorce při cestě nazpět nebyla zaznamenána žádná škodní událost.

Dobrá zkušenost do budoucna

Z adavatelé přepravy byli s jejím průběhem spokojeni. Byla to pro ně první zkušenost tohoto druhu. Podle všeho dosud nebyla letecká přeprava motocyklů z České republiky tímto způsobem a v takovém množství zatím realizována. Celková cena za přepravu včetně pojištění přesáhla 1,3 milionu korun.

"Přeprava proběhla v pořádku, termíny byly dodrženy a k poskytnutým službám nemáme připomínky. Jediným problémem bylo, že cena se stanovila za kilogram a celkovou cenu přepravy před zabalením bylo možné udat pouze orientačně. Přesná cena za jednotlivé úseky mohla být sdělena až vždy po kompletním zabalení motorek včetně přidaného příslušenství," říká zástupce Troja Chapter Czech Republic. Zadavatel zakázky měl také možnost posoudit způsoby balení a přípravy motocyklů na cestu na české a americké straně a konstatuje, že rozdíly byly minimální. "My jsme motocykly upravili, aby měly co nejmenší možné rozměry. Poté byly upevněny a zarámovány na speciálních paletách z OSB desek (odpovídají podmínkám pro vývoz surového dřeva do USA). V Los Angeles použili dřevěné palety větších rozměrů, do kterých byly motorky ukotveny. Rámování nepoužili. Myslíme, že oba způsoby se osvědčily." Podle Víta Boudníka byla hlavní zkušenost, kterou firma zúročí v případě obdobných zakázek, s balením. Konstatuje, že došlo k počátečnímu podcenění nutnosti fumigovat dřevo a následná aplikace OSB desek prodražila přepravu.

Pro motorkáře znamenají příznivé zkušenosti jediné: Vzhledem k poskytnutým službám by tuto přepravu opakovali i v budoucnu.

***

Fakta o přepravě

Průměrná hmotnost jednoho motocyklu: 500 kilogramů

Celková hmotnost zakázky: 6 224 kilogramů

Cena za přepravu všech motocyklů: 1,35 mil. korun

Průměrné náklady na přepravu jednoho stroje: 90 000 korun

včetně pojištění

Délka přepravy celé zakázky 10 dní

(Praha - Chicago, Los Angeles - Praha): včetně přípravy

Harleye jsou připraveny k odletu na speciálních paletách.
2004 HARLEY OWNERS GROUP TROJA CHAPTER
Reklama: